SEKISUI Factory

ENERGY MANAGEMENT, CONTROL โรงงาน SEKISUI เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Occupancy Sensor, Daylight Harvesting จำนวน 64 ตัว ของ LEVITON-U.S.A

High Bay Occupancy Sensor

ติดตั้งในพื้นที่เก็บสินค้า Stock Area โดยติดที่โคมไฟฟ้าแต่ละจุด ทำให้ไฟติดเฉพาะพื้นที่ทำงาน และดับลงอัตโนมัติ ภายในเวลาที่กำหนด 10-30 นาที หลังไม่มีคนในพื้นที่

High Bay Occupancy Sensor with Photocell

ติดตั้งในพื้นที่โถงทางเดิน Hall Area โดยติดที่โคมไฟของห้องแต่ละจุด มีตัวตรวจจับแสงธรรมชาติ โดยจะไม่สั่งให้ไฟติดสว่างเมื่อมีแสงธรรมชาติมากพอ เมื่อไฟติดก็จะดับลงอัตโนมัติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 10-30 นาที หลังไม่มีคนอยู่ในพื้นที่

PIR Wall Switch Occupancy Sensor

ติดตั้งในพื้นที่ทำงาน Process Area โดยติดที่ผนังห้องแต่ละจุด ทำให้ไฟติดเฉพาะพื้นที่ทำงาน และดับลงอัตโนมัติ ภายในเวลาที่กำหนด 10-30 นาที หลังไม่มีคนในพื้นที่

Occupancy Sensor with Photocell

ติดตั้งในพื้นที่โถงทางเดิน Hall Area โดยติดที่บนฝ้าของห้องแต่ละจุด มีตัวตรวจจับแสงธรรมชาติ โดยจะไม่สั่งให้ไฟติดสว่างเมื่อมีแสงธรรมชาติมากพอ เมื่อไฟติดก็ดับลงอัตโนมัติ ภายในเวลาที่กำหนด 10-30 นาที หลังไม่มีคนในพื้นที่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์