News

17 รายการ
ขอขอบคุณ โรงงาน SEKISUI ที่เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Occupancy Sensor, Daylight Harvesting จำนวน64 ตัว ของ LEVITON-U.S.A.
ขอขอบคุณ Raimon Land ที่เลือกระบบ Video Door Phone แบบ App. on Mobile Phone จำนวน 268 ห้อง และควบคุม Lift เฉพาะชั้น โดย Comelit-ITALY
ขอขอบคุณ Raimon Land ที่เลือกระบบ Video Door Phone แบบ App. on Mobile Phone จำนวน 211 ห้อง และควบคุม Lift เฉพาะชั้น โดย Comelit-ITALY
ขอขอบคุณ บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด ที่เลือกติดตั้งระบบ Security & Automation By LEVITON – U.S.A.ให้กับลูกค้าในโครงการบ้านพักอาศัย หมู่บ้านวิลล์มิลล์
Energy Management Control by PIR Occupancy Sensor Wall Switch in Private Lifts 491 Rooms. By LEVITON-U.S.A. เมื่อ lift เปิดออกภายในห้องพัก โคมไฟฟ้าจะติดสว่างเอง แล้วปิดดับลงตามระยะเวลาที่ปรับตั้งไว้ 10 นาที เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในห้องพัก และประหยัดพลังงานไฟฟ้า
VILLAGE - VIDEO DOOR PHONE VIP SYSTEM - งานทดสอบระบบวีดีโดดอร์โฟน โครงการ เฌอคูณ จำนวน 71 หลัง พร้อมระบบบันทึกภาพและเสียงในโครงการฯ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์