;

News

22 รายการ
ขอขอบคุณ Raimon Land ที่เลือก Video Intercom System แบบ App. on Mobile Phone จำนวน 238 ห้อง
ขอขอบคุณ โรงงาน SNC Sound Proof ที่เลือกใช้ Occupancy Sensor ของ LEVITON-U.S.A.สำหรับติดตั้งในบริเวณ Lobby,
ขอขอบคุณ Master Plan 101 ที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการหลังการขาย ในสินค้า Security & Automation System by LEVITON-U.S.A. & CCTV by Comelit-ITALY
Skyhook product by LEVITON-U.S.A. อุปกรณ์หยึดจับระบบแสงสีเสียงพร้อมสายควบคุมแบบซ่อนฝ้าเพดานสำหรับห้องจัดเลี้ยง จำนวน 6 ชุด ( ขอขอบคุณ Mahajak Company )
ขอขอบคุณ Able Asset Development ที่เลือกระบบ Audio Intercom System ติดตั้งภายในโครงการ จำนวน 171 ห้อง แบบ Easycom โดย Comelit-ITALY
ขอขอบคุณ โรงงาน SEKISUI ที่เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า Occupancy Sensor, Daylight Harvesting จำนวน64 ตัว ของ LEVITON-U.S.A.
ขอขอบคุณ Raimon Land ที่เลือกระบบ Video Door Phone แบบ App. on Mobile Phone จำนวน 268 ห้อง และควบคุม Lift เฉพาะชั้น โดย Comelit-ITALY
ขอขอบคุณ Raimon Land ที่เลือกระบบ Video Door Phone แบบ App. on Mobile Phone จำนวน 211 ห้อง และควบคุม Lift เฉพาะชั้น โดย Comelit-ITALY
ขอขอบคุณ บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด ที่เลือกติดตั้งระบบ Security & Automation By LEVITON – U.S.A.ให้กับลูกค้าในโครงการบ้านพักอาศัย หมู่บ้านวิลล์มิลล์
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์