OFFICE

OFFICE
สำนักงาน มีระบบรักษาความปลอดภัยหลายรูปแบบ แบ่งตามรูปแบบลักษณะการทำงานและการบริหารงานของสำนักงานในแต่ละที่ เช่น ความต้องการในการควบคุมการเข้าออกของพนักงาน และบุดคลภายนอก พร้อมทั้งจำกัดพื้นที่ในการเข้าถึงของบุดคลระดับสูง ก็จะเลือกใช้ระบบ ACCESS CONTROL SYSTEM มาในลำดับแรก  ส่วนสำนักงานที่ต้องการลดการว่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยมาเผ้าประตู เพื่อคอยเปิดหรือปิด ก็อาจจะเลือก ระบบ VIDEO DOOR PHONE SYSTEM มาติดตั้งที่ประตูหน้าเพื่อกดเรียกไปที่เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า เพื่อแจ้งและระบุจุดประสงค์ในการขอเข้าพบ และปลดล็อคประตูไฟฟ้า โดยอาจเลือกระบบบันทึกภาพเสริมไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้  ส่วนสำนักงานทั่วไปอาจพิจารณาการเข้าออกแบบปกติ ที่ไม่มีการควบคุม เพียงแต่ใช้ระบบกล้องวงจรปิด ติดตั้งรอบ ๆ สำนักงาน ประตูทางเข้าออก และในพื้นที่ทำงานส่วนต่าง ๆ  เพื่อไว้ตรวจสอบย้อนหลัง หากเกิดสิ่งผิดปกติขึ้น  หรือดูภาพปัจจุบัน
ACCESS CONTROL SYSTEM
ระบบสามารถติดตั้งหัวอ่าน READER ได้สูงสุด 128 ชุด เชื่อมต่อระหว่างกันไปยังคอมพิวเตอร์ ผ่านสาย RS-485 หรือ LAN เพื่อบันทึกวันและเวลาของผู้ใช้ และสามารถกำหนดพื้นที่หรือ ลำดับขั้นในการผ่านเข้าออกได้เป็นจุด ๆ โดยแยกตามสีของบัตรได้

 

EXTERNAL READER   หัวอ่านบัตรแบบติดตั้งภายนอก กันน้ำ สำหรับติดตั้งในพื้นที่ควบคุมทางเข้าออกที่จอดรถ และประตูหน้าสำหนักงาน
INTERNAL READER หัวอ่านบัตรแบบติดตั้งภายใน สำหรับติดตั้งในพื้นที่ควบคุมทางเข้าออกในแต่ละห้อง ที่ต้องผ่านเข้า สามารถจัดลำดับพื้นที่ ที่สามารถเข้าได้ หรือไม่ได้ โดยแบ่งตามสีบัตรผ่าน
LIFT READER หัวอ่านบัตรแบบติดตั้งภายใน Lift สำหรับติดตั้งเพื่อควบคุมการใช้ lift เพื่อให้จอดและเปิดประตูเฉพาะชั้นที่ระบุใน Program เท่านั้น
PROXIMITY KEY CARD บัตรผ่านแยกตามสี ในการเข้าออกแต่ละประตูหรือพื้นที่

PROXIMITY KEY CARD & REMOTE รีโมทเปิดไม้กระดกลานจอดรถ และบัตรผ่านเข้าออกประตู

CCTV SYSTEM
         
IPCAMERA มีหลายแบบให้เลือกตามแต่ประเภท และพื้นที่ในการใช้งาน เช่นติดตั้งภายอกจะเป็นแบบกันน้ำ มีIR ลำแสงส่องสว่างช่วยให้ภาพเวลามืดมีความชัด หรือแบบโดมติดตั้งภายใน และแบบ PTZ ที่หมุนดูภาพได้รอบตัว พร้อมก้มเงยและซุมภาพได้  มีความคมชัดสูงให้เลือกหลายระดับได้แก่ HD, FULL-HD, 3MP,4MP,5MP.
IPDVR เครื่องบันทึกภาพมีให้เลือกหลายรุ่น แบ่งตามจำนวนกล้อง คือ 4,8,16,25,32 กล้อง
USB KEYBOARD สำหรับสำนักงานขนาดใหญ่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูภาพและปรับทิศทาง ซุมตามเพื่อตรวจสอบ
MONITOR จอแสดงผลแบบ FULL-HD
STORAGE BACKUP เครื่องเก็บสำรองภาพย้อนหลัง สำหรับสำนักงานขนาดใหญ่ที่ต้องการสำรองภาพย้อนหลัง บันทึกเก็บไว้ตรวจสอบนานกว่า 30 - 90 วัน
VIDEO DOOR PHONE SYSTEM
EXTERNAL VISITOR CALL PANEL แผงปุ่มกดเรียกนอกอาคาร ประกอบไปด้วยกล้อง ไมค์โครโฟน และปุ่มกดเรียก
MONITOR จอแสดงภาพผู้มากดเรียกหน้าประตู พร้อมปุ่มกดกุญแจเพื่อปลดล็อคประตูไฟฟ้า
ELECTROMAGNETIC LOCK ตัวล็อคประตูด้วยไฟฟ้า
CENTRAL PANEL SWITCHBOARD ตัวควบคุมสำหรับสำนักงานขนาดใหญ่สำหรับ OPERATOR
CALL LOG เครื่องบันทึกวีดีโอภาพการกดเรียก การสนทนา และวันเวลาในการปลดล็อคประตู เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบย้อนหลัง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์