CONDOMIMUIM

CONDOMIMUIM

ระบบ Video Door Phone System เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อ ควบคุมการเข้าออกอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยมีความเป็นส่วนตัว  โดยที่เจ้าของห้องพักจะเป็นผู้อนุญาตให้แขกเข้าพบ หรือไม่ก็ได้ หลังจากได้เห็นหน้า  หรือพูดคุยแล้ว   โดยระบบจะมีการบันทึก วันเวลา รูปภาพผู้กดเรียก เก็บไว้นาน 2-3 เดือน เพื่อความปลอดภัยในการตรวจสอบ  การเดินสายแบบ IP SYSTEM Cat5e  ไม่จำกัดจำนวนห้อง และระยะทาง ช่วยให้การ ติดตั้งประหยัด และง่ายในการดูแลรักษาระบบ

Visitor Call Panel (VCP)

แผงปุ่มกดเรียกเจ้าของห้อง เพื่อขอเข้าพบ และสั่งเปิดประตูไฟฟ้า หรือสั่ง lift ลงมารับและไปส่งยังชั้นที่เจ้าของห้องพักอาศัยอยู่ มีให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบปุ่มกด Digital Panel หรือ จอสัมผัส Touchscreen

Central Porter Switchboard (CPS)

โทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะพร้อมจอภาพ  สำหรับ Operator รับสายแขกผู้มากดเรียก และโอนสายไปยังห้องพักของลูกค้า

MONITOR

ชุดรับสายภายในห้องพัก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ ติดต่อด้วยเสียง Audio Phone และ แบบเห็นหน้าผู้มาพบ Video Phone

EMERGENCY CALL POINT

แผงปุ่มกดขอความช่วยเหลือ ในชั้นที่จอดรถ  หรือภายนอกอาคาร  มีให้เลือก 2 แบบคือ แบบแจ้งด้วยเสียง และ แบบเห็นหน้าผู้แจ้ง ขอความช่วยเหลือ

Intelligent Lift Interface

ชุดเชื่อมต่อห้องควบคุม Lift แบบ Dry Contact เพื่อแจ้งให้ระบบควบคุม Lift รับแขกผู้กดเรียกผ่าน VCP ไปจอดส่งยังชั้น ที่ผู้พักอาศัย กดสั่งให้รับขึ้นมาพบที่ Monitor 

Intelligent Relay ON-OFF 10A

ตัวควบคุมการเปิดและปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้อง โดยสามารถสั่งเปิดได้หลายทาง เช่น Operator เป็นผู้ใช้ CPS ในการสั่งเปิดปิด, Users เป็นผู้ใช้ Smart phone Apps สั่งเปิดเครื่องปรับอากาศ ก่อนกลับถึงห้องพักอาศัย หรือสั่งปิดโคมไฟภายในห้อง ผ่านจอ Monitor

Call logs

ตัวบันทึกภาพผู้กดเรียกไปยังห้องพัก โดยจะบันทึกตามวัน เวลา และ ภาพพร้อมเสียงในการสนทนา  เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบความปลอดภัยในการเข้าออกอาคาร

1456B MULTI-USER GATEWAY FOR APARTMENT BLOCKS

Used to answer calls from an external unit via a ViP door entry monitor, Smartphone /Tablet via the Comelit ViP APP or GSM telephone or land line.

รองรับจำนวน ห้อง 200 Users ต่อตัว แต่ไม่จำกัดจำนวนห้อง ในระบบ VIP System Cat5e

Apps สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ Slave License จะเป็นส่วนขยายที่ลูกค้าติดตั้ง Monitor แบบแสดงภาพในห้องและต้องการขยายการรับสายหรือสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านมือถือจากด้านนอก และ Master License จะเป็นแบบที่ไม่ต้องมีการติดตั้ง Monitor ในแต่ละห้องพัก

With the Comelit ViP Remote app, you can answer calls from anywhere. And open doors and gates.

HOTEL – Hallway Lighting Control

การควบคุมการเปิดปิดโคมไฟฟ้าบริเวณโถงทางเดิน ในแต่ละชั้น ของโรงแรมหรือคอนโด สามารถนำตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR Occupancy Sensor มาใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวบริเวณโถงทางเดิน โดยจะสั่งเปิดโคมไฟฟ้าทันทีเมื่อเดินเข้าบริเวณทางเดินโดยมีตัวตรวจจับความเคลื่อนไหวเป็นตัวสั่งเปิดไฟ หรือเมื่อผู้อาศัยอาศัยเดินออกจากห้อง  ซึ่งผู้ใช้สามารถกดสวิตช์เปิดเองได้ แต่จะดับลงเมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว

ตัวควบคุมการเปิดหรือปิดและปรับหรี่โคมไฟฟ้า IRC สามารถรับสัญญาณ Emergency Input กรณีไฟไหม้หรือฉุกเฉินเพื่อสั่งเปิดไฟ หรือ Clock Signal

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์