VDO DOOR PHONEVIDEO Intercom เป็นระบบควบคุมการเข้าออก บ้านหรืออาคาร เพื่อให้แขกผู้มาพบกดเรียกหน้าบ้านหรืออาคาร ก่อน เพื่อให้เจ้าของบ้านหรือห้องพัก เห็นหน้าหรือพูดคุยก่อน แล้วจึงกดปุ่มอนุญาติให้เข้าพบผ่านประตูไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

  • Entrance Panel: แผงปุ่มกดเรียกหน้าบ้านพร้อมกล้อง

  • Power Suply: ตัวจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ DC

  • Monitor: จอแสดงภาพผู้มาขอพบ
Visto ปุ่มกดเรียกหน้าบ้านขนาดเล็กQuadra – Entrance Panel ปุ่มกดเรียกหน้าบ้าน ขนาดใหญ่SUS316 Entrance Panel – แผงปุ่มกดเรียกหน้าอาคาร แบบให้ผู้พิการทางสายตาใช้งานได้EMERGENCY Panel - แผงปุ่มกดขอความช่วยเหลือ ภายในอาคารUltra Entrance Panel แผงปุ่มกดเรียกหน้าอาคาร แบบจอสัมผัส พร้อม QR-Code Reader & Face Scan
Monitor จอแสดงภาพผู้มากดเรียกและพูดคุย เพื่อสั่งเปิดประตูไฟฟ้า มีหลายแบบMINI Monitor จอแสดงภาพขนาด 4.3”


MAXI Monitor จอแสดงภาพขนาด 7”
VENICE Monitor จอแสดงภาพ ขนาด 7” และ 10”


Easycom Audio Panel แผงรับสายแบบไม่มีจอภาพ สื่อสารด้วยเสียง


Easycom 5 Buttons สามารถติดตั้งในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น GYM, POOL, LIBRARY, FITNESS, DRIVER เพื่อใช้ในการกดเรียก สื่อสารระหว่างกัน และกดรียกไปที่ Operator
ULTRA KITS Model KVU8508  & KVU8509ส่ง QR-Code & Passcode ให้แขกที่มาพบ เข้าออกอาคารที่พักอาศัย ผ่าน Mobile APP.ส่ง QR-Code  หรือ Passcode ให้เพื่อนเข้าออกบ้านพักได้โดยง่าย เพียงใช้ Mobile APP.


ชุด KIT พร้อมใช้งาน Model 8561V – Entrance Panel + MINI WiFi Monitor


Mobile APP – VIDEO Intercom ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยของ Comelit – ITALY ได้ออกแบบระบบ Video Door Phone System แบบ ไร้สาย Wireless System โดยอาศัย Internet ของอาคารส่งสัญญาณเรียกเข้าผ่าน Mobile APP. ทำให้ผู้รับสายสะดวก แม้อยู่ภายนอกอาคารที่พักอาศัย และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายระบบ


MULTI-USER GATEWAY 1456B คืออุปกรณ์เชื่อมต่อ Internet เพื่อส่งสัญญาณเรียกเข้า Mobile APP ได้ 200 ห้องพัก โดยที่ 1 ห้องพัก สามารถลง Mobile APP ได้สูงสุด 15 เครื่อง
QR – Code on Mobile APP เจ้าของห้องพักสามารถ ใช้ APP ส่งข้อมูล QR-Code หรือ Passcode ให้แขกผู้มาพบ ผ่านเข้าออกอาคารชั่วคราวได้ ตามวันและเวลาที่ระบุUltra Entrance Panel Model - สามารถอ่าน QR-Code และ Face Scan ได้


1485 Model เป็น Face Recognition Server ทำหน้าที่จัดกเบภาพใบหน้า สำหรับคุมคุมการเข้าออกอาคาร โดยจัดเก็บได้ สูงสุด 20,000 Faces ควบคุมได้หลายประตูทางเข้าอาคาร

 Call Log เป็น Server สำหรับจัดเก็บข้อมูลการ สื่อสารระหว่าง Entrance Panel และ Monitor ภายในที่พักอาศัย เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง 30 วัน โดยจัดเก็บตามวันและเวลา ในรูปแบบ VDO Clips
Concierge Switchboards เป็นโทรศัพท์พร้อมจอภาพ สำหรับ Operator ส่วนกลาง หรือ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารรถใช้กดเรียกผู้พักอาศัย ในแต่ละห้อง Units หรือให้ผู้พักอาศัยโทรหา เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือ ส่งข้อความ Messages ไปแสดงที่จอภาพในแต่ละห้อง


Fire Alarm System By Comelit-ITALY สามารถเชื่อมต่อไปยัง Monitor แต่ละห้อง เพื่อแจ้งเหตุ สัญญาณไฟไหม้ โดยส่งเสียงร้อง และแสดงชื่อจุดเกิดเหตุ

How to Design VIDEO Intercom4 SYSTEMCCTV, INTERCOM, ALARM, HOME AUTOMATION BY COMELIT-ITALY

  • CCTV ระบบกล้องวงจรปิด แบบ IP System เดินสาย Cat6
  • INTERCOM ระบบวีดีโอดอร์โฟน แบบ IP System เดินสาย Cat6
  • ALARM ระบบสัญญาณกันขโมย แบบเดินสาย
  • HOME ระบบควบคุมแสงสว่าง, เครื่องปรับอากาศ และม่านไฟฟ้า แบบเดินสาย


สนใจติดต่อข้อมูลหรือ เสนอราคา ได้ที่ บริษัท แพททรอนิคส์ จำกัด   โทร. 0-2728-1134-5 หรือ Line ID: tnp6128

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์