Lumina RF Gateway

Lumina RF Gateway

Lumina RF Gateway

ชุดสั่งงานไร้สายภายในอาคารที่พักอาศัย หรือร้านค้า เพื่อตรวจสอบสถานะและสั่งงานจากภายนอกผ่าน App on Mobile @ 19,000 B/Set* (Lumina Hub+3Wall Switch + App + Fee Could Service)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์