KEYKEY

ระบบ Access Control System ควบคุมการเข้าออกโครงการ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

  1. Reader หัวอ่านบัตร

  2. Card บัตรผ่าน

  3. PC Software โปรแกรมควบคุม


สำหรับระบบ Video Intercom System จะมี APP ของ Comelit ที่สามารถส่ง Password Code แบบชั่วคราวให้ แขก หรือเพื่อนที่จะเข้ามาพบในโครงการได้ผ่าน E-mail เมื่อเพื่อนเข้ามาที่ประตูโครงการ สามารถใช้รหัส 6 หลัก กดที่ Keypad ของชุด Video Intercom ผ่านประตูไฟฟ้าเข้ามาได้โดยสะดวก และปลอดภัย

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์