P-CODE 2560-2: Lumina RF – Lighting Control Package

Promotion

P-CODE 2560-2: Lumina RF – Lighting Control Package

  

ชุดควบคุมเปิดปิดสวิทช์โคมไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านมือถือในหรือนอกบ้าน ขายสินค้าราคาชุดละ 40,000 บาท* ( เหมาะสำหรับบ้าน หรืออาคารที่พักอาศัย ที่ต้องการประหยัดพลังงาน  Energy Management โคย 1 ชุดประกอบด้วย 74A001 Hub + ZSS10-NOZ Switch 10A 4 ตัว + ZSC04-Iaw Occupancy  1 ตัว)

 

                                                                                          *ราคาสินค้าไม่รวม Vat7% และ งานติดตั้ง สินค้ามีจำนวนจำกัด 10 ชุด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์