P-CODE 2560-12 : Omni-Bus Lighting Control 16 Switch Cat6 Package

P-CODE 2560-12 : Omni-Bus Lighting Control 16 Switch Cat6 Package 

ระบบควบคุมเปิดปิดโคมไฟฟ้า จำนวน 16 สวิทช์ โดยเดินสายสวิทช์แบบ Cat6 ใช้สวิทช์แบบปกติ  สามารถขยายเชื่อมต่อกับระบบ Security & Automation ราคาขายชุดควบคุมเปิดปิดโคมไฟฟ้า ชุดละ 80,000 บาท  รวมงานติดตั้ง ไม่รวม VAT7%

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์