HOME

1 รายการ
สำหรับบ้านพักอาศัยก็จะครอบคลุม ในเรื่องความปลอดภัยตามมาตรฐาน กล่าวคือ เมื่อขโมยงัดเปิดประตูหรือ หน้าต่าง สัญญาณเตือนภัยก็จะดังขึ้นทันที โดยตัวขโมยก็ยังอยู่นอกตัวบ้าน ปลอดภัยต่อผู้อาศัยในบ้าน และเพื่อนบ้านสามารถเห็นได้โดยง่าย หรือในกรณีที่ขโมยเปิดหลังคา เจาะฝ้าเพดานลงมาในห้อง หรือทุปกระจกปีนเข้ามาในห้อง แล้วเดินผ่านตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว สัญญาณเตือนภัยก็จะดังขึ้นทันที โดยตัวขโมยจะอยู่ในตัวบ้าน จะทำให้ผู้อาศัยในบ้านทราบว่าเกิดการบุกรุกอยู่จุดใด เป็นเสมือนด่านที่สองในการป้องกันการบุกรุกและเตือนภัย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์