OCCUPANCY – USA

OCCUPANCY – USAอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประเภทตรวจจับการเดินเข้าห้องแล้วไฟติด เมื่อออกจากห้องแล้ว ไฟดับลงตามเวลา Occupancy Sensor หรือ ปรับแสงโคมไฟฟ้าให้หรี่ลงตาม แสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามาในห้อง Daylight หรือ ปรับตั้งเวลาในเปิดปิดตาม Schedule สินค้าคุณภาพสูงจาก อเมริกา มีให้เลือกทั้ง Stand Alone และ Lighting Control System ตามมาตรฐาน ASHRAE, IECC2021, LEED

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์