INTERCOM - Italy

INTERCOM - Italyชุดระบบวีดีโอดอร์โฟน จากอิตาลี่ สำหรับบ้านที่ต้องการความปลอดภัยสูงในการควบคุมการเข้าออก และการติดต่อสื่อสารภายในระหว่างเจ้าของบ้าน และผู้ดูแลบ้าน เดินสาย LAN Cat6 มีระบบบันทึกการสื่อสารและรูปผู้มากดเรียกหน้าบ้าน VDO Clip หรือระบบตอบรับอัตโนมัติ มี Mobile APP ช่วนให้รับสายแม้อยู่ภายนอกบ้าน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์