Video Intercom – Monitor

Video Intercom – Monitor

ระบบจอสัมผัสขนาด 7” ติดตั้งในห้อง มีระบบบันทึกภาพ Video Clip ผู้มาติดต่อ ตั้งระบบ Auto Answering ได้ และลง App อื่นๆ ได้เช่น ควบคุม Home Automation
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์