Powerswitch

อุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า 30A,60,100A. สำหรับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม มาตราฐานอุตสาหกรรมอาหาร ได้มาตรา IP69K ทนต่อการฉีดน้ำล้างแรงดันสูง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์