สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงาน ป.ป.ส.

สำนักงาน ป.ป.ส.

ป.ป.ส. OFFICE OF THE NARCOTICS CONTROL BOARD ใช้สินค้า Occupancy Sensors by LEVITON-U.S.A. ติดตั้งในพื้นที่สำนักงาน และห้องน้ำ แบบ Daylight Harvesting จำนวน 72 ตัว

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์