เฌอคูน สุขุมวิท77 olive

เฌอคูน สุขุมวิท77 oliveเฌอคูน สุขุมวิท77 olive

ติดตั้งระบบ VIDEO DOOR PHONE VIP SYSTEM สำหรับควบคุมการเข้าออก ประตูโครงการฯ

โดยแขกผู้มาพบเจ้าของบ้าน ต้องกดเรียกไปยังเจ้าของบ้าน เพื่อแจ้งความประสงค์ และให้เจ้าของบ้าน

เป็นผู้กดปลดล๊อกประตูไฟฟ้าให้เปิด สามารถรับสายเรียกเข้า ผ่านจอมอนิเตอร์ และ Mobile APP

เข้ามาพบได้  โดยระบบจะบันทึกภาพแขกผู้มาพบ เสียงสนทนา  พร้อมวันและเวลา เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้ 30 วันระบบภายในหมู่บ้าน

  1. Video Intercom System with Mobile APP

  2. ACCESS Control System

  3. CCTV System

  4. Visitor Program

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์