โครงการ เฌอคูน ถนนสวนผัก

โครงการ เฌอคูน ถนนสวนผัก

โครงการ เฌอคูน ถนนสวนผัก

ติดตั้งระบบ VIDEO DOOR PHONE VIP SYSTEM สำหรับควบคุมการเข้าออก ประตูโครงการฯ โดยแขกผู้มาพบเจ้าของบ้าน ต้องกดเรียกไปยังเจ้าของบ้าน เพื่อแจ้งความประสงค์ และให้เจ้าของบ้านเป็นผู้กดปลดล๊อกประตูไฟฟ้าให้เปิด เข้ามาพบได้  โดยระบบจะบันทึกภาพแขกผู้มาพบ เสียงสนทนา  พร้อมวันและเวลา เพื่อใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้ 30 วัน

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์