โครงการ I-ZEN คอนโดมิเนียม

โครงการ I-ZEN คอนโดมิเนียม

โครงการ I-ZEN คอนโดมิเนียม

ติดตั้งระบบ ACCESS CONTROL SYSTEM สำหรับควบคุมการเข้าออกประตูโครงการ  ประตูเข้าออกอาคาร ประตูระหว่างชั้น  และ ควบคุมการรับส่งลิฟต์ไปจอดเฉพาะชั้น เพื่อแยกโซน ส่วนตัวของแต่ละชั้น  โดยแยกบัตรด้วยสี แบบพวงกุญแจ  โดยระบบจะบันทึกการเข้าออกตามวันและเวลา ไว้ตรวจสอบย้อนหลัง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์