Fuse Condominium Project

Fuse Condominium Project

Fuse Condominium Project 

ประกอบด้วย 3 อาคาร รวม 1,390 Units ติดตั้งระบบ VDO DOOR PHONE สำหรับควบคุมการเข้าออก ในแต่ละอาคาร ด้วยการกดเรียกไปยัง Operator หรือ เจ้าของห้องพัก เพื่อปลดล็อกผ่านเข้าประตูอาคาร   

 

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์